Survol

 

"Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Ny Tompo, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany" Jeremia 29 : 11 "

 

 

Rakitsary Fanokafana ny faha telopolo taona ny FPMA NANCY 2012

(1982-2012)

 

Fanokafana ny faha telopolo taona ny FPMA NANCY (18 Mars 2012)

 

Concert Ny Ako (30 Avril 2012)

 

Fankalazana ny faha telopolo taona ny FPMA NANCY (17-18 Novembre 2012)