Survol

 

"Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Ny Tompo, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany" Jeremia 29 : 11 "

 

Toriteny Pasitera

Toriteny Pasitera GIZY 21 Septambra 2014

Fiarabana sy hafatra pasitera Gizy noho ny taona vaovao 2015

 

Sabotsy 24 Janoary 2015 : Etude biblique eny Buisson Ardent manomboka amin'ny 2 ora - 4 ora

....................................................................................................

Sabotsy 17 Janoary sy Alahady 18 Janoary 2015 : fankalazana ny faha 15 taona ny sampana STK nationaly miaraka amin'ny sampana STK FAVATS ao amin'ny Temple EPUdF NANCY

....................................................................................................

Alahady 04 Janoary

2015 : fanompoam-pivavahana manomboka amin'ny 3 ora sy fahefany ao amin'ny Espace Saint Jean NANCY

....................................................................................................

Sabotsy 27 Desambra 2014 : Etude biblique eny Buisson Ardent manomboka amin'ny 4 ora - 6 ora

.....................................................................................................

Alakamisy 25 Desambra 2014 : fanompoam-pivavahana andro noely manomboka amin'ny 3 ora sy fahefany ao amin'ny Temple EPUdF NANCY .....................................................................................................

 

 

Toerana : Temple EPUDF - Espace Saint Jean : 6, rue Chanzy Nancy

Fotoam-pivavahana : Alahady voalohany sy fahatelon'ny volana manomboka amin'ny 3 ora sasany tolankandro

Mail : tafonancy@yahoo.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tompon'andraikitra ny site Web: ARAYE Adelin Lygier

Io vao faritra bory bory io no toerana misy ny fiangonan-tsika, eo amin'ny Place Maginot, sary io ambony io ny Temple Protestant ERF.