Survol

 

"Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Ny Tompo, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany" Jeremia 29 : 11 "

 

 

Rakitsary 2022

 

 

Rakitsary Anivony 40 taona FPMA

 

 

Rakitsary Famaranana 40 taona FPMA