Survol

 

"Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Ny Tompo, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany" Jeremia 29 : 11 "

 

 

Rakitsary 2018

 

 

Miniature Rakitsary 2018 1

Rakitsary Juin 2018

 

 

Miniature Lasy 2018

Rakitsary Lasy 2018 Laneuveville -devant-Nancy