Survol

 

"Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Ny Tompo, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany" Jeremia 29 : 11 "

 

 

Rakitsary 2017

 

 

Miniature choeur regional 1

Rakitsary Choeuruni Régional 2017 Centre Spirituel Diocésaine NANCY