Survol

 

"Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Ny Tompo, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany" Jeremia 29 : 11 "

 

 

Rakitsary 2016

 

 

Rakitsary Lasim-piangonana 14-15-16 Mai 2016 Centre Spirituel Diocésaine NANCY