Survol

 

"FPMA Nancy miorina amin'ny finoana tsara an'I Kristy " teny iorenany Joda 1 : 20 - 2 Petera 3 : 17

 

 

 

Rakitsary 2015

 

Rencontre régional STK régions Nord-Est

 

Fotoam-pivavahana iraisana EPUdF Epinal 26 Aprily 2015

 

Rakitsary Lasim-piangonana 5-6-7 Jona 2015 NANCY

 

Ordination Pasiteur GIZY Donald 28 Novembre 2015