Survol

 

"Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Ny Tompo, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany" Jeremia 29 : 11 "

 

 

 

Rakitsary 2015

 

Rencontre régional STK régions Nord-Est

 

Fotoam-pivavahana iraisana EPUdF Epinal 26 Aprily 2015

 

Rakitsary Lasim-piangonana 5-6-7 Jona 2015 NANCY

 

Ordination Pasiteur GIZY Donald 28 Novembre 2015