Survol

 

"Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Ny Tompo, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany" Jeremia 29 : 11 "

 

 

RAKITSARY 2013

 

Fanokanana ny Diakona 2013

 

Fandraisana Katekomena 19 May 2013

 

 

Zaika faritra avaratra atsinanana 15-16 Jona 2013 NANCY