Survol

 

"Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Ny Tompo, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany" Jeremia 29 : 11 "

 

 

 

    Mpitandrina sy Diakona

Mpitandrina : RAHARINORO RASOANIRINA

 

 

 

Filoha : RAMAROSON Francky

 

 

Filoha mpanampy : RALALA Patrick

 

Mpitantsoratra : RAMAROSON Jeanine

 

Mpitantsoratra : RALALA Fanja

 

Mpitambola : ARAYE Saholy

 

Mpitantsoratra ny vola : RAZAFINDRAMALO Hanitra

 

Mpanolontsaina : CESAR Louisette

 

Mpanolontsaina : RAMASINDRANO Fidimalala

 

Mpanolontsaina : RANDRIANOMANANA Emile

 

 

Mpanolontsaina : RAZANAMAROFARA Ralantoson