Survol

 

"FPMA Nancy miorina amin'ny finoana tsara an'I Kristy " teny iorenany Joda 1 : 20 - 2 Petera 3 : 17

 

 

 

 

 

FARITANY AVARATRA ATSINANANA

 

DIJON - MULHOUSE - NANCY - REIMS - STRASBOURG - TROYES

Ny tafo TROYES no mandrindra ny faritra Avaratra Atsinanana mandritra ny taona febroary 2023 - febroary 2025 :

Pasitera mpandrindra : RASOLONJATOVO Henintsoa

Filoha: RAJOELISON Andotiana

Filoha mpanampy : RANDRIANIRINA Tatia

Mpitantsoratra : RAKOTOARIJAONA Toky

Mpitambola : RANERISON Voahirana

Mpitantsoratry ny vola : RAVOAVY Antsa

Mpanamarimbola : ANDRIAMBOLOLONA Henri

SYNODA FARITANY 2023 : sabotsy 11 febroary any TROYES

KOMITIM-PARITANY : marsa - septambra