Survol

 

"Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Ny Tompo, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany" Jeremia 29 : 11 "

 

 

 

    CHORALE ANTSA FANILO

Filoha : ALEXANDRE Ralantoarisoa

Filoha mpanampy : RAMAROSON Jeanine

Mpitantsoratra : ARAYE Saholy

Mpampianatra hira : RALANTONISAINANA Ando

Ny famerenan-kira ny chorale Antsa-Fanilo dia ny sabotsy fahefatra @ 2 ora - 4 ora hariva eny Buisson Ardent - Haut de Lièvre NANCY

Famerenan-kira AMF FAVATS : sabotsy 1 Aprily 2023 manomboka @ 10 ora eny Buisson Ardent

CHOEURUNI FAVATS 2023 any STRASBOURG : 13 - 14 MAI 2023 teny faneva "Mitsangana, Mihazava fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr'i Jehovah efa miposaka aminao" - Isaia 60 :1

 

 

Fotoan-dehibe Choralie 2010 NANCY

Ny Antoko-pihira Antsa Fanilo no nandray ny Choralie 2010 izay iraisan' ny antoko-pihiran'ny FPMA eto Frantsa, La Reunion , Canada. Izany dia natao teto Nancy ny 16-17-18 May 2010.