Survol

 

"Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Ny Tompo, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany" Jeremia 29 : 11 "

 

Pejy

Ao anatin'ny fikarakarana ny fanamboarina ny pejy fametrahana ny fandraisana anjara 2013 (ny vakiteny, ny vavaka)